ACTE NECESARE ACORDARII AVIZULUI 2019 Incepand cu data de 07 ian. 2019

ACTE NECESARE ACORDARII AVIZULUI 2019

Incepand cu data de 07 ian. 2019

 

  1. Copie poliţa de asigurare de răspundere civilă pentru greseli profesionale (asigurare malpraxis) valabila pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019

– 10.000 Euro – unităti  sanitare cu paturi

– 4.000 Euro – ambulatoriu, cabinet,

– 2.000 Euro – farmacii

  1. Extras din REVISAL ( raport per salariat) – eliberat dupa data de 01.01.2019, semnat si stampilat – din care să rezulte funcţia şi salariul de bază (se obţine de la contabilul firmei /cabinetului), exceptie fac asistentii din unitatile sanitare care vireaza cotizatia lunar (spitale, ambulanta, etc..)
  2. În cazul întreruperilor în activitate – documente care atesta intreruperea din perioada respectivă (durată, motiv), dupa caz
  3. Numar minim de 30 credite EMC efectuate în 2018
  4. Dovada achitarii Cotizaţiei de 12% pentru  anul 2019 (poate fi achitata si in 2 transe) din salariul de bază.  Cotizatia  poate fi achitată  NUMAI cu POS

( card)  la sediu  sau  va fi virată la bancă  în contul

OAMGMAMR FILIALA SUCEAVA

CUI. 15408068

COD IBAN : RO 49 RNCB 0234 036 999 54 0001

BCR SUCEAVA

CU MENŢIUNEA :  Cotizaţie 2019 pentru d-na/d-l…..

  1. Declaraţie de consimţământ pentru prelucrarea datelor personale- model atasat

 

 

Declaraţie de consimţământ

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Subsemata (ul)………………………………………………………………….., prin prezenta declaraţie confirm că OAMGMAMR FILIALA SUCEAVA a procedat la informarea mea privind protecţia datelor cu caracter personal, drepturile mele şi modul de exercitare al acestor drepturi.

Înţeleg scopul prezentei declaraţii, cunosc drepturile mele şi sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie colectate şi prelucrate de OAMGMAMR FILIALA SUCEAVA, cu sediul in Suceava, str. Alex. Cel Bun, nr.24, Bl. H3, sc.A, ap.2 având CIF 15408068.

Consimţământul privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal, precum şi furnizarea acestor date personale sunt voluntare şi nu am fost condiţionat în vreun fel pentru exprimarea acestui acord/consimţământ.

 

Data                                                                                                  Semnatura

Descarca Declaraţie de consimţământ