Ştiri de ultimă oră

 

CURSURI ONLINE

PLATFORMA NATIONALA

 

Accesați platforma de cursuri online

Autorizarea exercitării profesiei

Profesia de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical se exercită pe teritoriul României de persoanele prevăzute la art. 1 din OUG 144/2008, care îndeplinesc următoarele  condiţii:

  1. sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist, moaşă şi, respectiv, asistent medical;
  2. nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate  prevăzute de ordonanţă de urgenţă nr. 144/2008;
  3. sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;
  4. sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor  Medicali din România.

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 DIN oug 144/2008, exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul  Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, avizat anual.

Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării  de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.

Certificatul de membru este însoţit de fişa de evidenţă elaborată de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:

  1. copia legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie;
  2. declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15;
  3. certificatul de cazier judiciar;
  4. certificatul de sănătate fizică şi psihică.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.