CURSURI ONLINE

PLATFORMA NATIONALA

 

Accesați platforma de cursuri online

Legislaţie

Legea nr. 358 din 18 decembrie 2013 (studii superioare- grad principal)

LEGE   Nr. 358 din 18 decembrie 2013

pentru modificarea art. 196^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 819 din 21 decembrie 2013

ARTICOL UNIC

Articolul 196^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va… Continuă să citești

Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului

DIRECTIVA 2013/55/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”)

(Text cu relevanță pentru SEE)

Descarca Directiva 2013/55/UE Directiva 2013_55

OUG 144/ 2008

Ordonanţa de Urgenţă   Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 785 din 24 noiembrie 2008

Descarca aici  OUG 144_ 2008