Ştiri de ultimă oră

 

CURSURI ONLINE

PLATFORMA NATIONALA

 

Accesați platforma de cursuri online

OBTINEREA CERTIFICAT DE MEMBRU

OBTINEREA CERTIFICAT DE MEMBRU

Obţinerea Certificatului de Membru

 

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de Membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

IMPORTANT!

– Dosarele pot fi depuse de persoanele care au domiciliul legal (carte de identitate sau viză de flotant) pe teritoriul judeţului SUCEAVA.

Se pot înscrie, de asemenea, abolvenții cu domiciliul în alt județ, care urmează șă se angajeze, ca asistenți medicali, la instituții medicale de pe raza județului SUCEAVA. În al doilea caz, instituția medicală trebuie să confirme, printr-o adresă către OAMGMAMR Filiala SUCEAVA, că urmează să îl angajeze pe absolventul respectiv, precizând data la care acesta va începe activitatea;

Documentele necesare înscrierii în OAMGMAMR:

 1. Cererea de înscriere (descarcă documentul)
 2. Certificatul de cazier judiciar – ORIGINAL
 3. Certificatul de sănătate TIP A 5 – care se poate face doar intr-o policlinica
 4. Copia Asigurării de Răspundere Civilă Pentru Greşeli Profesionale. Polița se poate face la orice firmă de asigurări care face şi asigurări.

Valorile minime asigurate sunt:

– 10.000 Euro -asistenţii medicali, moaşele care profesează în unităţi sanitare cu paturi;

– 4000 Euro – asistenţii medicali, moaşele care profesează în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare;

–  2000 Euro -asistenţii de farmacie, asistenţi de igienă şi sănătate publică;

 1. Copia față-verso a diplomei de bacalaureat sau a diplomei de 12 clase fără bacalaureat;
 2. Copia față-verso, a documentului de studii (adeverință provizorie, certificat sau diplomă de licență) care atestă formarea în profesia de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical.
 3. Copii ale actelor de stare civilă:
  – certificat de naştere;
  – certificat de căsătorie / divorţ (numai dacă a fost schimbat numele);
  – carte de identitate.
 4. Taxa de înscriere – 100 RON.