CURSURI ONLINE

PLATFORMA NATIONALA

 

Accesați platforma de cursuri online

Recunoaşterea Calificărilor

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical specializat

DOCUMENTE NECESARE întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi atitlurilor de asistent medical specializat

  1. Cerere de recunoaştere;
  2. Copia documentului de cetăţenie- rezidenţă pe teritoriul României;
  3. Documentul care atestă formarea în profesie/ Diploma de studii- tradusă în limba română şi legalizată- în original;
  4. Foaia matricolă cu disciplinele studiate/ani de studiu/cu numărul de ore de teorie pentru fiecare disciplină şi numărul de ore de practică- tradusă în limba română şi legalizată- în original;
  5. Un document eliberat de autoritatea competentă… Continuă să citești

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical generalist şi de moaşă

În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, cu privire la accesul la una dintre activităţile profesionale mai sus menţionate, se soluţionează de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

DOCUMENTE NECESARE întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de… Continuă să citești

OAMGMAMR- utilizator al Sistemului de informare al pieței interne IMI

În martie 2006, statele membre au adoptat o propunere care viza dezvoltarea unui sistem de informare al pieţei interne.

Astfel, a fost implementat sistemul IMI, conceput pentru a îmbunătăţi comunicarea dintre administraţiile statelor membre. IMI este destinat să contribuie la depăşirea unor obstacole importante, precum proceduri administrative şi de lucru diferite, limbi diferite şi lipsa unor parteneri clar identificaţi în celelalte state membre.

Obiectivul sistemului IMI  este de a reduce sarcinile administrative şi de a creşte eficienţa şi eficacitatea… Continuă să citești