Ştiri de ultimă oră

 

CURSURI ONLINE

PLATFORMA NATIONALA

 

Accesați platforma de cursuri online

Diplome obţinute in UE

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical specializat

DOCUMENTE NECESARE întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi atitlurilor de asistent medical specializat

 1. Cerere de recunoaştere;
 2. Copia documentului de cetăţenie- rezidenţă pe teritoriul României;
 3. Documentul care atestă formarea în profesie/ Diploma de studii- tradusă în limba română şi legalizată- în original;
 4. Foaia matricolă cu disciplinele studiate/ani de studiu/cu numărul de ore de teorie pentru fiecare disciplină şi numărul de ore de practică- tradusă în limba română şi legalizată- în original;
 5. Un document eliberat de autoritatea competentă din statul in care au fost urmate studiile, care să ateste nivelul de calificare conform Directivei 2005/36/CE- tradus în limba română şi legalizat- în original;
 6. Certificatul de status profesional curent eliberat de autoritatea competentă din statul in care au fost urmate studiile, tradus în limba română şi legalizat- în original;
 7. Un certificat de sănătate fizică şi psihică.
 8. Asigurare de malpraxis- valabilă pe teritoriul României.

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical generalist şi de moaşă

În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, cu privire la accesul la una dintre activităţile profesionale mai sus menţionate, se soluţionează de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

DOCUMENTE NECESARE întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor deasistent medical generalist şi de  moaşă

 1. Cerere de recunoaştere;
 2. Copia documentului de cetăţenie- rezidenţă pe teritoriul României;
 3. Documentul care atestă formarea în profesie/ Diploma de studii- tradusă în limba română şi legalizată- în original;
 4. Foaia matricolă cu disciplinele studiate/ani de studiu/cu numărul de ore de teorie pentru fiecare disciplină şi numărul de ore de practică- tradusă în limba română şi legalizată- în original;
 5. Un certificat de conformitate/certificat de experienţă profesională conform Directivei 2005/36/CE- eliberat de autoritatea competentă din statul in care au fost urmate studiile-  tradus în limba română şi legalizat- în original;
 6. Certificatul de status profesional curent eliberat de autoritatea competentă din statul in care au fost urmate studiile, tradus în limba română şi legalizat- în original;
 7. Un certificat de sănătate fizică şi psihică.
 8. Asigurare de malpraxis- valabilă pe teritoriul României.