Ştiri de ultimă oră

 

CURSURI ONLINE

PLATFORMA NATIONALA

 

Accesați platforma de cursuri online

TRANSFERUL INTRE FILIALE

TRANSFERUL INTRE FILIALE

Transferul între filialele OAMGMAMR

Transferul unui asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical de la o filială la alta se poate efectua la solicitarea acestuia într-una din următoarele situaţii:

– Schimbarea locului de muncă dintr-un judeţ în altul;
– Schimbarea domiciliului dintr-un judeţ în altul.

 

Transferul se realizează astfel:

 

  1. La filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical este înscris, dosarul va cuprinde:

– Cererea de transfer Descarcă formularul tipizat (format .DOC);
– Copia actului de identitate, conform cu originalul.

Soluţionarea cererii de transfer de către filiala OAMGMAMR se face în condiţiile achitării la zi a obligaţiilor profesionale ale acestuia. În urma aprobării cererii de transfer, filiala OAMGMAMR va elibera acestuia o notă de transfer, o copie a dosarului depus la înscriere şi va efectua transferul datelor către filiala unde urmează a fi înscris.

  1. La filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical doreşte să se transfere, dosarul va cuprinde:

– Nota de transfer eliberată de filiala OAMGMAMR de la care asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical se transferă;
– Copia dosarului cuprinzând actele de înscriere, eliberată de filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul este înscris.

După aprobarea cererii de transfer la noua filială, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical va figura înscris cu același număr şi indicativ din Registrul unic care i-a fost acordat de prima filială.