Ştiri de ultimă oră

 

CURSURI ONLINE

PLATFORMA NATIONALA

 

Accesați platforma de cursuri online

Cursuri de pregătire baby-sitter

Programul de formare profesională ”BABY-SITTER”

A. Datele de identificare:

 1. Tipul programului (calificare, recalificare, iniţiere, perfecţionare, specializare): calificare
 2. Denumirea ocupaţiei sau specificarea „competenţe comune ocupaţiilor…” baby sitter
 3. Codul NC/COR al ocupaţiei (dacă este cazul) : 5133.1.1
 4. Domeniul ocupaţional: sanatate, igiena, servicii sociale
 5. Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare): 1
 6. Tipul de certificat obţinut (de calificare, de absolvire): calificare

B. Condiţii de acces:

 1. Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: minim absolvent al scolii  generale
 2. Competenţe/abilităţi specifice: abilitate de comunicare
 3. Aviz medical: aviz medical de la medicul de medicina muncii

C. Obiectivele exprimate în competenţe profesionale (conform cu standardele ocupaţionale, acolo unde este cazul):

 1.   Comunicarea la locul de munca
 2.   Aplicarea NPM si PSI
 3.   Asigurarea conditiilor igienico-sanitare
 4.   Asigurarea perfectionarii profesionale
 5.   Completarea fisei de ingrijiri a persoanei asistate
 6.   Gestionarea resurselor alocate
 7.   Planificarea activitatii zilnice
 8.   Acordarea ingrijirilor igienice pentru persoana asistata
 9.   Acordarea primului ajutor persoanei asistate
 10.   Asistarea alimentatiei si administrarea alimentelor
 11.   Formarea / dezvoltarea deprinderilor la copilul asistat
 12.   Mobilizarea si transportul copilului asistat
 13.   Mobilizarea si transportul persoanelor asistate imobilizate
 14.   Respectarea si aplicarea prescriptiilor medicale
 15.   Supravegherea starii de sanatate a persoanei asistate

D. Durata de pregătire     360 ore

 •  pentru pregătire teoretică:  120 ore
 • pentru pregătire practică:    240 ore