Ştiri de ultimă oră

 

CURSURI ONLINE

PLATFORMA NATIONALA

 

Accesați platforma de cursuri online

Programul naţional de pregătire a infirmierelor

Profesia de infirmieră este inclusă în Nomenclatorul “Clasificarea ocupaţiilor din România”, la domeniul “Sănătate, igienă, servicii sociale.

Rolul infirmierei atât în cadrul echipei de îngrijire din spitale, cât şi în îngrijirile la domiciliu, este deosebit de important, ea contribuind, în special, la asigurarea nevoilor fundamentale aflate la baza piramidei lui Maslow, şi anume confortul fizic al pacientului şi nevoile fiziologice ale persoanei îngrijite.

Munca infirmierei presupune ajutarea persoanele îngrijite în îndeplinirea activităţilor cotidiene şi acordarea îngrijirilor în vederea satisfacerii nevoilor fundamentale ale pacienţilor.

Infirmiera ajută asistentul medical şi medicul, asigură îngrijirea de bază a  pacientului, participă la menţinerea unui climat optim care să uşureze viaţa pacienţilor, asigura alimentaţia la pat a pacienţilor nedeplasabili, aranjează şi schimbă lenjeria de pat şi de corp, menţine contactul cu pacienţii şi îi încurajează, prin crearea unei atmosfere de confort şi încredere,  asigură aplicarea principiilor de curăţenie şi dezinfecţie, acordă primul ajutor, în limita cunoştinţelor, în caz de urgenţe, ajută la transportul pacienţilor.

Dorinţa de a ajuta, împreună cu o atitudine pozitivă, înţelegătoare, empatie sunt calităţile pe care trebuie să le aibă o infirmieră pentru a face faţă acestei profesii.

Descarcă HOTARARE ADOPTARE PROGRAM NATIONAL PREGATIRE INFIRMIERE