PROGRAMĂRI ONLINE
Eliberarea Avizului Anual de libera practica pentru 2021

se face incepand cu data de 05.10.2020…

Citeste mai mult

 

CURSURI ONLINE

PLATFORMA NATIONALA

 

Accesați platforma de cursuri online

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical specializat

DOCUMENTE NECESARE întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi atitlurilor de asistent medical specializat

  1. Cerere de recunoaştere;
  2. Copia documentului de cetăţenie- rezidenţă pe teritoriul României;
  3. Documentul care atestă formarea în profesie/ Diploma de studii- tradusă în limba română şi legalizată- în original;
  4. Foaia matricolă cu disciplinele studiate/ani de studiu/cu numărul de ore de teorie pentru fiecare disciplină şi numărul de ore de practică- tradusă în limba română şi legalizată- în original;
  5. Un document eliberat de autoritatea competentă din statul in care au fost urmate studiile, care să ateste nivelul de calificare conform Directivei 2005/36/CE- tradus în limba română şi legalizat- în original;
  6. Certificatul de status profesional curent eliberat de autoritatea competentă din statul in care au fost urmate studiile, tradus în limba română şi legalizat- în original;
  7. Un certificat de sănătate fizică şi psihică.
  8. Asigurare de malpraxis- valabilă pe teritoriul României.